Thứ Bảy, Tháng Tư 29, 2017

Kanji Basic Test Part 1 and Part 2

Một số tài liệu mà mình sưu tập được dành cho các bạn ôn thi JLPT tháng 7 này, Link download mình để ở...

Cách nói HAPPY NEW YEAR trong tiếng Nhật

Cách nói HAPPY NEW YEAR (CHÚC MỪNG NĂM MỚI) trong tiếng Nhật không hề đơn giản như chúng mình vẫn nghĩ nghĩ. Trong trường hợp...

TỔNG HỢP TÀI LIỆU LUYỆN THI N1 (link download)

TỔNG HỢP MỘT SỐ LINK DOWNLOAD SÁCH TRÌNH ĐỘ N1 パターン別徹底ドリル日本語能力試験N1 (2376¥) http://tinyurl.com/gmvtem7 CD: tinyurl.com/j7unwwu http://tinyurl.com/gszue9q 日本語能力試験スーパー模試N1 http://tinyurl.com/jl3f2sl 実力アップ!日本語能力試験 N1 読む(文章の文法・読解) http://tinyurl.com/hxwf4pg 日本語能力試験20日で合格 N1文字・語彙・文法 http://tinyurl.com/jqz9lzu 日本語パワードリル N1 文字・語彙 http://tinyurl.com/h55rheo 日本語能力試験問題集N1読解スピードマスター http://tinyurl.com/jhygjjz ドリル&ドリル日本語能力試験N1 聴解・読解 http://tinyurl.com/jnaomzp 短期マスター 日本語能力試験ドリル N1 Link đã có CD và...

Bài tập luyện thi N3 (phần 2)

Bài tập luyện thi N3 (phần 2) (bạn có thể xem phần 1 ở đây) A- CÂU HỎI ⑦財布が落ちていたので、交換に届けた。 つづけた あずけた とどけた ほどけた ⑧うそを__はいけません ついて とって うつして ついて ⑨__ありがとう。 ...

Cách tính điểm N2 tháng 12 năm 2016

[THAM KHẢO] Đáp án đề thi N3 lần 2 (tháng 12/2016)

Clip hướng dẫn giải tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=4g7ucpc42zc

Bài tập luyện thi N3 (phần 1)

Trong bài ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn một số câu hỏi liên quan tới phần từ vựng và ngữ...

Một số câu nói ngắn tiếng Nhật hay dùng trong hội thoại hàng ngày

Một số câu nói ngắn tiếng Nhật hay dùng trong hội thoại hàng ngày. Hãy học thuộc và dùng nó nhé 1. そんなことないよ。: Không....

ĐỀ THI THỬ N3

Bộ đề thi thử N3 này gồm có các phần: 読解:phần đọc 言語知識(文字・語彙・文法): từ vựng, ngữ pháp 聴解: phần nghe Đề thi này đã bao...

ĐỀ THI THỬ N4

Bộ đề thi thử N4 này gồm có các phần: 読解:phần đọc 言語知識(文字・語彙・文法): từ vựng, ngữ pháp 聴解: phần nghe Đề thi này đã bao...