Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2017

Một số câu hỏi đơn giản bằng Tiếng Nhật (Phần 1)

Cái này là cái gì? これは何ですか? kore wa nan desu ka. Đây là ai? どなたですか? donata desu ka. Bớt cho tôi chút thời gian được không? ちょっといいですか? chotto ii desu ka. Chỉ có...

Bài tập luyện thi N3 (phần 2)

Bài tập luyện thi N3 (phần 2) (bạn có thể xem phần 1 ở đây) A- CÂU HỎI ⑦財布が落ちていたので、交換に届けた。 つづけた あずけた とどけた ほどけた ⑧うそを__はいけません ついて とって うつして ついて ⑨__ありがとう。 ...

Cách tính điểm N2 tháng 12 năm 2016

[THAM KHẢO] Đáp án đề thi N3 lần 2 (tháng 12/2016)

Clip hướng dẫn giải tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=4g7ucpc42zc

Bài tập luyện thi N3 (phần 1)

Trong bài ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn một số câu hỏi liên quan tới phần từ vựng và ngữ...

Một số câu nói ngắn tiếng Nhật hay dùng trong hội thoại hàng ngày

Một số câu nói ngắn tiếng Nhật hay dùng trong hội thoại hàng ngày. Hãy học thuộc và dùng nó nhé 1. そんなことないよ。: Không....

ĐỀ THI THỬ N3

Bộ đề thi thử N3 này gồm có các phần: 読解:phần đọc 言語知識(文字・語彙・文法): từ vựng, ngữ pháp 聴解: phần nghe Đề thi này đã bao...

ĐỀ THI THỬ N4

Bộ đề thi thử N4 này gồm có các phần: 読解:phần đọc 言語知識(文字・語彙・文法): từ vựng, ngữ pháp 聴解: phần nghe Đề thi này đã bao...

Đề thi thử N5

Bộ đề thi thử N5 này gồm có các phần: 読解:phần đọc 言語知識(文字・語彙・文法): từ vựng, ngữ pháp 聴解: phần nghe Đề thi này đã bao...