Con đường ánh sáng ở sông Nakameguro đã được tổ chức lại sau 2 năm.

0
172

Năm 2014, dọc bờ sông ở Nakameguro người ta đã tổ chức con đường ánh sáng xanh tuyệt đẹp mang tên「青の洞窟」( Ao no dokutsu) ,nhưng vì quá đông nên người ta đã hủy bỏ và chuyển sang tổ chức ở Shibuya.

Tổ chức tại Shibuya
                                                          Tổ chức tại Shibuya

Tuy nhiên, người dân đã yêu cầu được tổ chức lại nên người ta đã làm ra một chương trình mới có tên「NAKAMEGURO JEWEL DOME 2016」.

72451606fcdee-6312-44d2-946c-6ed5413f11ef_l

Thời gian tổ chức : từ 16/12 đến 25/12

Thời gian chiếu sáng: từ 16:30 đến 21:00

Địa chỉ : gần ga Nakameguro.

2083133_201612160336347001481883339c

Bình luận

Để lại lời nhắn