Cách nói HAPPY NEW YEAR trong tiếng Nhật

0
271

Cách nói HAPPY NEW YEAR (CHÚC MỪNG NĂM MỚI) trong tiếng Nhật không hề đơn giản như chúng mình vẫn nghĩ nghĩ.

Trong trường hợp hiện tại, vẫn chưa sang năm mới năm 2017 chúng ta sẽ nói là:

今年はもうすぐ終わりますね。良い年をお迎えください。
Kotoshi wa mōsugu owarimasune. Yoi kotoshi o omukae kudasai. Nghĩa là: Sắp sửa hết năm rồi, chúc mừng năm mới.

Còn trong trường hợp đã sang năm mới rồi. (bắt đầu từ 01/01/2017) chúng ta sẽ không nói như vậy nữa mà sẽ nói là:

明けましておめでとうございます。Akemashiteomedetōgozaimasu

Bình luận