Các website hỗ trợ tự học tiếng Nhật có hiệu quả

0
5357

capture-20161229-234831

1) ちまたの日本語
Học tiếng Nhật theo các chủ đề bằng tiếng Anh. Các trình độ từ sơ cấp đến trung cấp, có hình ảnh minh họa và âm thanh cụ thể, sinh động.
Link: http://www.ajalt.org/rwj/

2) JPLANG 日本語を学ぶ
Link 1: http://jplang.tufs.ac.jp/vi/ka/1/1.html (trình độ sơ cấp)
Link 2: http://jplang.tufs.ac.jp/int2/bu/1/bu-1.html (trình độ trung cấp)
Link 3: http://jplang.tufs.ac.jp/int2/ka/5-1/be5-1.html (luyện hội thoại)

3) JTest4you
Trang này có rất nhiều bài trắc nghiệm tiếng Nhật về ngữ pháp, từ vựng và Kanji, cả bài luyện thi JLPT từ N5 đến N1.
Link:  http://japanesetest4you.com

4) AJALT Online教材
Link: http://www.ajalt.org/online/
Tự học tiếng Nhật từ sơ cấp đến trung cấp. Có các mẫu hội thoại và file nghe các tình huống hằng ngày bằng tiếng Nhật và tiếng Anh

5) WEB版『エリンが挑戦!にほんごできます。』 国際交流基金
Là trang web khá quen thuộc với những người mới bắt đầu học tiếng Nhật, có các đoạn phim với các đoạn hội thoại theo chủ đề, ngoài ra còn có các lớp hcọ ngữ pháp, từ vựng rất hay
Link: https://www.erin.ne.jp/en/

6) Một số tập truyện Doraemon song ngữ Nhật Việt giúp bạn vừa giải trí vừa nâng cao năng lực tiếng Nhật nhé.
https://drive.google.com/drive/folders/0B5K8kt04gnmBYW5FQjRHNDM0M00

7) Download bộ truyện Harry Potter song ngữ Anh – Nhật bản pdf.
Link: https://www.dropbox.com/sh/5k1wsicvou1nhfq/AACQz7Ui6LvaD0KJyU8bYPCma?dl=0

Bình luận